České Tašky

Certifikovaný FSC a PEFC papír

Otázka ochrany životního prostředí a snahy o její zlepšení je v dnešní době víc než aktuální. Všímají si toho i naši zákazníci, a proto také většina z nich přechází z igelitových tašek na tašky papírové. Abychom podpořili jejich snahu, kromě běžných druhů papíru jim nabízíme také papíry s certifikací FSC a PEFC.


Pravděpodobně jste si této značky na některých papírových taškách všimli, co ale vlastně představuje?


FSC je organizace, jenž podporuje celosvětovou praxi udržitelného lesního hospodářství. Papírová taška označená tímto logem, je vyrobena z papíru získaného ekologicky šetrným a ekonomicky životaschopným způsobem. Hlavním cílem je chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy, ze kterých je papír získáván.


PEFC na druhou stranu směřuje k udržení dobré správy lesů. Jimi stanovené standardy mění způsob, jakým jsou lesy spravovány jak na globální, tak světové úrovni. Primárním cílem je zachování, případně rozšiřování, lesů a lesních ekosystémů a podpora trvale udržitelného hospodaření.

Reference

Pro koho vyrábíme